MAIL

Feedback welkom!

Solar Zonder Grenzen
Business Center Katelijnepoort
Baron Ruzettelaan 7
B-8310 Assebroek

e-mail

♥

Dank u!

Facebook

YouTube

Twitter

Solar Zonder Grenzen

Project van vzw BISZ

Solar Zonder Grenzen is sinds 2008 een van de zonnigste projecten van vzw BISZ. De vzw ijvert voor de Bevordering van de Interculturele Samenwerking met het Zuiden. Met Solar Zonder Grenzen helpt BISZ gemeenschappen in het Zuiden, door zonnesystemen te installeren. Op de map op de achtergrond vindt u onze realisaties van 2008 tot nu.

Initieel installeerden we voornamelijk op scholen, ziekenhuizen en weeshuizen. Lokale financiering van het onderhoud bleek moeilijk, dus investeerden we in een meer duurzaam model en in lokale productie. In 2010 werd een eerste productie-eenheid van zonnepanelen, lampen en laders opgestart in Togo. Echter, hoe goedkoop we onze producten ook maakten, ze bleven te duur voor de gewone man.

De oplossing werd gevonden in een verhuurmodel van lampen, die kunnen worden opgeladen in een de zonnekiosk.

De zonnekiosk

Zonnekiosken zijn centraal gelegen gebouwen voorzien van een zonnesysteem in dorpen zonder elektriciteitsvoorziening. Inwoners kunnen er een oplaadbare lamp huren en opladen, uiteraard op zonne-energie. Ook andere batterijen, bijvoorbeeld van gsm’s, kan men er tegen een kleine vergoeding herladen.

Elke zonnekiosk wordt gerund door een door ons opgeleide lokale zelfstandige: de kioskhouder, die er goed zijn brood mee kan verdienen. Dit is een stimulans voor lokaal ondernemerschap.

De kalebaslamp

Onze lampen en laders worden lokaal geproduceerd en geassembleerd in natuurlijke (kalebas: schil van een tropische, lokale vrucht) en recuperatiematerialen (fietsband, blikje frisdrank).

De electronica van de lamp werd mee ontwikkeld door Timelab vzw.

De lamp werd uitvoerig getest door ETAP Lighting.

Energy Kiosks

Om het zonnekioskenproject op grote schaal uit te bouwen richtten we in juli 2013 de coöperatieve vennootschap ‘Energy Kiosks‘ op. Met de steun van investeerders slagen we er nu reeds in om geen 10, wel 400 zonnekiosken per jaar te realiseren en 100 000 mensen van duurzaam en goed licht te voorzien.

Nu de verdere uitbouw en installaties van zonnekiosken in Togo gegarandeerd wordt door Energy Kiosks, ontfermt Solar Zonder Grenzen zich over de verdere ontwikkeling van het model en de sensibilisering in België.

Verdere ontwikkeling

Solar Zonder Grenzen zorgt voor de verdere ontwikkeling van het zonnekiosken-model naar andere regio’s – we zijn aan het kijken in Benin in samenwerking met Collibri foundation van Colruyt en in Burundi samen met de CM Midden Vlaanderen – en andere diensten – samen met o.a. Elia onderzoeken we de mogelijkheid om bijvoorbeeld water te filteren in onze zonnekiosk of koeling voor medicijnen en vaccins te kunnen aanbieden.

Solar Zonder Grenzen zet daarvoor pilootprojecten op. Indien kan aangetoond worden dat een bepaalde regio of dienst sociaal-economisch interessant is, dan worden die pilootprojecten verkocht aan Energy Kiosks cvba die het dan terug op grote schaal zal uitrollen.

Sensibilisering

Solar Zonder Grenzen zet sensibiliseringsacties op in België om de problematiek in het Zuiden en onze duurzame oplossing kenbaar te maken voor een breder publiek. O.a. organiseren we Fiesta Solar, een muziekfestival in Brugge, presentaties, scholenacties en hebben we een online campagne waarbij je via één SMS een huisje in Afrika kan verlichten: www.sms4light.be.