MAIL

Feedback welkom!

Solar Zonder Grenzen
Business Center Katelijnepoort
Baron Ruzettelaan 7
B-8310 Assebroek

e-mail

♥

Dank u!

Facebook

YouTube

Twitter

Dank voor uw reservatie! bevestiging reservatieverzoek Bar Solar

Le Nouveau Bar Solar Est Arrivé - Reserveer voor je evenement!Geachte klant,
Beste sympathisant,

Uw reservatieverzoek werd succesvol geregistreerd, wordt via e-mail bevestigd en zo spoedig mogelijk behandeld.

controleer uw e-mail

Het is belangrijk dat u nagaat of u onze e-mail goed hebt ontvangen. Dergelijke geautomatiseerde e-mails belanden immers niet zelden in spamboxen. Om dit te vermijden kunt het e-mailadres ‘no-reply@eco13.me’ toevoegen aan uw adresboek.

en verder…

reservatiebevestiging

Nadat uw reservatieverzoek werd behandeld, ontvangt u opnieuw een e-mail waarin de reservatie wordt bevestigd, of afgewezen. Dit laatste komt zelden voor, maar kan gebeuren indien 2 overlappende reservatieverzoeken tezelfdertijd werden verstuurd, of indien we de vraag om een andere reden niet kunnen nakomen.

bespreking details

Indien niet alle gegevens gekend zijn, nemen we opnieuw contact op om de details verder te bespreken. Mocht u zelf nog vragen hebben, of mocht u de reservatie willen wijzigen, kunt u ons ook steeds bereiken via e-mail.

betaling

De reservatie is pas helemaal definitief na ontvangst van uw betaling. Betalen kan via overschrijving op rekening IBAN: BE62 0015 3023 9361 (BIC: GEBA BE BB), met mededeling: “Bar Solar reservatie #”, gevolgd door het nummer dat u onder meer terugvindt in het onderwerp van de bevestigingsmail. bv. “Bar Solar reservatie #10”.

Nogmaals dank en tot gauw!